2017 - rok devátý: Pokrok nezastavíš, ten z Číny dorazil už i k nám …