Plný Pytel Problémů

bohužel ne pánů Šimka a Grossmana ale s

Praktickým Papírováním Pikospolků

Novela zákona o účetnictví zavádí od r. 2016 kategorie účetních jednotek. Velké, střední, malé a mikro. Přitom mikro je taková jednotka, která má majetek do 9 mil. Kč nebo obrat do 18 mil. Kč nebo do deseti zaměstnanců. V tomto kontextu mi připadá označení pikospolek pro některé radiokluby docela vhodné. Většina radioamatérských spolků má jednotky nebo maximálně desítky členů a přesto musí plnit stejné povinnosti a respektovat stejné zákony jako mnohem větší právní subjekty s armádou zaměstnaných profesionálů.

Nejsem ani právník ani auditor ani daňový poradce takže vše uvedené na stránkách PPPsPPP je bez jakékoliv záruky. Mám v této oblasti jen trochu praktických zkušeností a protože už nestíhám odpovídat na individuální dotazy, dal jsem něco z toho na tento web. Třeba to někomu pomůže …

Zdůrazňuji, že stránky PPPsPPP píšu pro samostatné a „normální“ pikospolky. Pobočné spolky musí mimo NOZ ještě respektovat stanovy svého zřizovatele (a veškerá podání spolkovému rejstříku za ně musí podávat on) a stejně tak neřeším čtyřčlenný spolek se statusem veřejně prospěšné společnosti vlastnícím lukrativní nemovitosti a  provozujícím kvetoucí internetový obchod který fakturuje s DPH.

Obsah těchto stránek je poplatný mým znalostem s legislativním stavem v listopadu 2015.

Luděk OK1VSL