Bastlení

Bastlím hodně. Bastlím rád. A občas mi i něco funguje…

Nehledejte tu žádné převratné konstrukce ani rozsáhlé projekty. Ale ani sbírku neodzkoušených návodů stažených z internetu. Všechny zde uvedené konstrukce byly realizovány v aspoň jednom chodivém exempláři. Tento prostor slouží především nám jako „technická dokumentace“ našich udělátek (jo, stačil by papírek … kdyby si za tři roky někdo vzpomněl kde je založený), ale třeba se nějaký nápad bude hodit i někomu jinému.

Při konstrukci se často řídím vidlákovic poučkami (viz nekorektní blog Petra Kubáče), z nichž za nejdůležitější považuji modifikovanou Kubáčovu rovnici:

Čas x Velikost x Cena = Konstanta

Prostě buď to může být rychle a malé … ale pak to stojí peníze (většinou hodně peněz) nebo to můžu dělat dlouho a velké … a pak zužitkuji spoustu šuplíkových zásob a je to skoro zadarmo. A v čem spočívá její modifikace? Dovoluji si dodat, že velikost konstanty je přímo úměrná ješitnosti konstruktéra (ten RC oscilátor musí … Musí … MUSÍ chodit – abych to po týdnu laborování vzdal a během deseti minut ho nahradil 555. Načež další den zjistím, že se mi do fázovacího RC článku mezi odpory 4k7 vloudil jeden 47K….

V této sekci jsem povolil ke každému článku diskuzi. Věcné připomínky jsou vítány, neslušné a mimo mísu budu bez milosti mazat.

A na závěr: žádná ze zde uvedených konstrukcí neprošla žádným schvalovacím procesem a případní následovníci tak činí na vlastní riziko a odpovědnost.

Luděk, OK1VSL